Partneri

Ďakujeme všetkým, ktorý podporujú náš klub.

Mesto Košice podporilo klub sumou 3000 €.