ČISTIČKA TENISOVÝCH ČIAR

ČISTIČKA TENISOVÝCH ČIAR / TENNIS LINE CLEANER
pre antukové dvorce / for clay courts

dodolná, overená v praxi, teleskopická rukoväť
durable, proven in practice, telescopic handle

Vzor 18 
Vzor 23

materiály: oceľ, hliník, mosadz, polyamid, elastická guma, (PP) alebo (PET) vlákna
materials: 
steel, aluminium, brass, polyamide, elastic rubber, (PP) or (PET) fibers

kontakt / contact: dranam@dranam.sk