História

Tenisový klub TK DRANaM vznikol v r. 2003.

Začínal v skromných podmienkach s jedným antukovým kurtom v areáli zimného štadióna Lokomotíva. Po jeden a pol roku pôsobenia v týchto priestoroch letná sezóna 2005 už prebehla na dvoch dvorcoch v areáli ŠD na Urbánkovej ul. Klub sa postupne rozrastal.

Generácia  hráčov a hráčok, ktorá prešla našimi kurzami sa zaradila do mládežníckych družstiev.

Ako sa zvyšoval počet hráčov dva kurty prestali byť dostatočným zázemím pre ďalší rozvoj tenisu v klube. V r. 2006 sa možnosti tréningu a hrania rozšírili o tzv. severný areál, ktorý predstavujú dva antukové kurty (jeden slúži len pre dvojhru a druhý je štandardný).  V tom istom roku na južných kurtoch vyrástla nafukovacia dvojhala.