Zameranie a ciele

Klub je držiteľom certifikátu Slovenského tenisového zväzu.

Zameriavame sa na rozvoj tenisu predovšetkým v mládežníckych kategóriách.

Organizujeme kurzy pre deti začínajúce s tenisom, hrajú sa súťaže a turnaje v žiackych,  dorasteneckých a seniorských kategóriách, vyučujeme  tenis aj individuálne pre záujemcov všetkých vekových skupín, ponúkame aj  priestor pre rekreačné hranie.

Všetky tieto aktivity zabezpečuje výbor a tréneri v úzkej spolupráci s rodičmi a členmi  klubu.