Aktivity a plány

V lete 2006 prebehla generálna rekonštrukcia tzv. južného areálu a podarilo sa spustiť hranie na severných kurtoch, ktoré stálo tiež nemálo úsilia členov, rodičov a trénerov.

Maximálnym nasadením všetkých zainteresovaných sa podarilo dokončiť rekonštrukciu a rozbehnúť zimnú sezónu v nafukovacej hale. Tým sa naše aktivity nekončia. Okrem bežných aktivít súvisiacich s hraním, turnajmi a súťažami je v pláne sociálna budova, dobudovanie areálu, úprava trávnikov a okolia.

Konečným cieľom je vytvoriť príjemné prostredie a podmienky pre rozvoj tenisu v klube.