Výkonný výbor

Anton Dragun - predseda klubu a hlavný tréner

Ing. Anton Dragun - podpredseda a manažer klubu

Ladislav Martavuz - člen výboru

Bc. Michaela Kissová - predseda kontrolnej komisie

Michaela Pavlíková - člen kontrolnej komisie

Mgr. Milan Sokol - člen kontrolnej komisie

Tréneri

Anton Dragun - tel. 0905852232, e-mail: anton.dragun@dranam.sk

Mgr. Milan Sokol - tel. 0902691013

Bc. Michaela Dragunová - tel. 0905598639

Mgr. Juraj Suláček - tel. 0903627957

Juraj Suláček ml. - tel. 0902166555 

Ing. Anton Dragun - tel. 0905515893

Martin Kurpas - tel. 0903157232