Tenisový klub
DRANaM Košice

areál - Vysokoškolská 4

Poštová adresa:
Ťahanovské Riadky 27
040 01 Košice

Telefón:
+421905515893


dranam@dranam.sk
http://www.dranam.sk

nájdete nás O klube

 Zameranie a ciele

Klub je držiteľom certifikátu Slovenského tenisového zväzu. Zameriavame sa na rozvoj tenisu predovšetkým v mládežníckych kategóriách. Organizujeme kurzy pre deti začínajúce s tenisom, hrajú sa súťaže a turnaje v žiackych,  dorasteneckých a seniorských kategóriách, vyučujeme  tenis aj individuálne pre záujemcov všetkých vekových skupín, ponúkame aj  priestor pre rekreačné hranie. Všetky tieto aktivity zabezpečuje výbor a tréneri v úzkej spolupráci s rodičmi a členmi  klubu.

Ako to u nás vyzerá

Kde nás nájdete

Google -  na Vysokoškolskej ul. (pri internátoch TU)

Hlavné aktivity a plány

V lete 2006 prebehla generálna rekonštrukcia tzv. južného areálu a podarilo sa spustiť hranie na severných kurtoch, ktoré stálo tiež nemálo úsilia členov, rodičov a trénerov. Maximálnym nasadením všetkých zainteresovaných sa podarilo dokončiť rekonštrukciu a rozbehnúť zimnú sezónu v nafukovacej hale. Tým sa naše aktivity nekončia. Okrem bežných aktivít súvisiacich s hraním, turnajmi a súťažami je v pláne sociálna budova, dobudovanie areálu, úprava trávnikov a okolia. Konečným cieľom je vytvoriť príjemné prostredie a podmienky pre rozvoj tenisu v klube.

Z histórie

Tenisový klub TK DRANaM vznikol v r. 2003. Začínal v skromných podmienkach s jedným antukovým kurtom v areáli zimného štadióna Lokomotíva. Po jeden a pol roku pôsobenia v týchto priestoroch letná sezóna 2005 už prebehla na dvoch dvorcoch v areáli ŠD na Urbánkovej ul. Klub sa postupne rozrastal. Generácia  hráčov a hráčok, ktorá prešla našimi kurzami sa zaradila do mládežníckych družstiev. Ako sa zvyšoval počet hráčov dva kurty prestali byť dostatočným zázemím pre ďalší rozvoj tenisu v klube. V r. 2006 sa možnosti tréningu a hrania rozšírili o tzv. severný areál, ktorý predstavujú dva antukové kurty (jeden slúži len pre dvojhru a druhý je štandardný).  V tom istom roku na južných kurtoch vyrástla nafukovacia dvojhala.

Copyright 2006-2022 TK DRANaM Košice Stilus web building