ČISTIČKA TENISOVÝCH ČIAR / TENNIS LINE CLEANER
pre antukové dvorce / for clay courts

odolná, overená v praxi, teleskopická rukovä
durable, proven in practice, telescopic handle
 
materiály: ocež, hliník, polyamid, elastická guma, (PP) alebo (PET) vlákna
materials: steel, aluminum, polyamide, elastic rubber, (PP) or (PET) fibers
kontakt / contact: dranam@dranam.sk