Informácie

O klube

Galéria

Hráči

Výsledky

Turnaje

Kontakty

Domov

   

Pokyny a kódex správania v areáli

POKYNY

1. Hru na dvorci umožňuje po predchádzajúcom dohovore výhradne správca areálu.

2. Doba prenájmu je spravidla 60 minút, z toho 55 min. je určené na hru, 5 min. na úpravu dvorca.

3. Po skončení hry je potrebné upraviť povrch dvorca škrabkou resp. metlou, podľa pokynov správcu.

4. V tenisovom areáli je potrebné udržiavať poriadok a čistotu. Na odpadky (obaly z nápojov a potravín...) sú určené odpadkové nádoby rozmiestnené v areáli.

 
       
         
  KÓDEX SPRÁVANIA

1. Na dvorce možno vstupovať len v čistom tenisovom oblečení (tričko, šortky, tenisové šaty...) a v tenisovej obuvi vhodnej na antuku. Hra v plavkách alebo bez trička nebude umožnená.

2. Pri hre platia všeobecné pravidlá slušného správania s patričným ohľadom na ostatné osoby, divákov a hráčov na iných dvorcoch. Nešportové, hlučné, či inak urážlivé správanie nie je tolerované.

3. Hráči nesmú používať počuteľné vulgárne výrazy a robiť nijaké obscénne gestá.

4. Na dvorcoch nie je dovolené požívať alkoholické nápoje. Rovnako osoby pod vplyvom alkoholu nemajú dovolené zdržiavať sa v tenisovom areáli.

TK DRANaM, 2007
 

Copyright 2010. Tenisový klub DRANaM Košice